PL PL PL PL

AKTUALNOŚCI

 • Mroźnia szokowa
  Zakończyliśmy rozbudowę mroźni szokowej, możemy zamrozić 200 ton w ciągu 24h
 • Nowa linia
  Uruchomiliśmy nową linię do indywidualnego pakowania tuszki
 • Rekord pobity !!!
  W maju 2013 ubiliśmy 4500 ton żywca - jest to nowy rekord.
 • Nowa mroźnia
  1-07-2011 r. uruchomiliśmy nową mrożnię szokową więcej...

Do czego powołany jest dział surowcowy?


Dział Surowcowy ma zapewnić firmie Lech Drób zaopatrzenie w drobiowy surowiec rzeźny, niezbędny dla zaspokojenia jej potrzeb produkcyjnych. Dla sprostania tak postawionemu zadaniu dział surowcowy dysponuje profesjonalnym zespołem handlowców, rozległym, dokładnie rozpoznanym rynkiem surowcowym oraz specjalistyczną flotą samochodów transportowych. Dział surowcowy może również, na życzenie kontrahenta, zlecić wykonanie usługi łapania i załadunku odbieranego drobiu. W tym zakresie dział współpracuje z kilkoma ekipami przeszkolonego personelu.

Specyfiką, która wyróżnia firmę Lech Drób, stanowi jej mocną stronę i zapewnia rynkową przewagę konkurencyjną, jest elastyczność możliwości produkcyjnych, pozwalająca na ubój kilku rodzajów drobiu. I tak surowiec rzeźny stanowić mogą: kura poprodukcyjna rosołowa i mięsna, indor, indyczka oraz brojler.


wykres 1


Dział surowcowy, który wypełnia założenia strategii Lech Drób po stronie zaopatrzenia w żywiec do uboju, pragnie zapewnić swoich obecnych i przyszłych kontrahentów o trwałości i kontynuacji w czasie nieokreślonym zawartych kontraktów handlowych. W dowód tego jesteśmy gotowi podejmować wieloletnie zobowiązania wobec producentów, sprzedawców surowca rzeźnego, z pełną świadomością prawnych konsekwencji składanych przez nas deklaracji. Tak więc Szanowny Hodowco, Lech Drób to silna marka z pewnością godna Twojego zaufania.

Wszystkie hodowle drobiu które stanowią zaplecze surowcowe Lech Drób znajdują się pod ścisłym nadzorem weterynaryjnym. Wiele z nich ma wdrożony systemy jakościowy HACCP.

Priorytetem firmy jest zaopatrywanie się w żywiec rzeźny pochodzący z polskich ferm drobiu. Największe rodzime tego typu przedsiębiorstwa to nasi dostawcy.


W możliwych do przewidzenia warunkach koniunktury rynkowej i dającym się oszacować ryzyku dotyczącym rentowności produkcji poszczególnych rodzajów drobiu, Lech Drób może sfinansować hodowcy-kontrahentowi takie obszary kosztów produkcji jak zakup pasz czy piskląt. W takich sytuacjach Lech Drób jest w stanie uzyskać dodatkowo, korzystne upusty cenowe u dostawców wymienionych środków. Powyższe może dotyczyć wyłącznie hodowców, którzy wg oceny Lech Drób spełniać będą określone kryteria.

Lech Drób prowadzi transport surowca rzeźnego w ramach przewozów własnych. Służy temu flota transportowa którą stanowi 25 specjalistycznych środków transportu. Są to pojazdy członowe składające się z ciągnika siodłowego oraz  przyczepy bądź naczepy. Lech Drób jako przewoźnik żywca spełnia wymogi przepisów w zakresie obowiązku uzyskania zezwoleń oraz świadectw zatwierdzenia środków transportu jak również w zakresie licencji dla kierowców i osób obsługujących zwierzęta. Środki transportu są odpowiednio zaprojektowane i posiadają wszelkie możliwe specjalistyczne dostosowania specyficzne dla drobiu, co sprawia, że są w pełni bezpieczne i gwarantują humanitarne warunki przewozu.

 

Nasz asortyment:

Oferujemy zarówno całe tuszki, jak i poszczególne elementy. Na życzenie prowadzimy rozbiór i obróbkę wybranych elementów według upodobań klienta.

Produkty:

- kura rosołowa
- kura mięsna
- kurczak
- indyk
 • 1 Filet kura rosołowa
 • 2 Skrzydło kura rosołowa
 • 3 Ćwiartka kura rosołowa
 • 4 Korpus kura rosołowa